ISO tabuľka

4.8. Triedy strojných závitníkov

Strojné závitníky predstavené v našom katalógu sú vyrobené v základnej triede, určenej pre najbežnejšie používané vnútorné tolerancie závitov, vhodné pre konkrétne typy závitu: pre metrický závit 6H, pre unifikovaný závit UNC, UNF - 2B, pre Whitworthov závit BSW, BSF - "normal.” Na základe individuálnej požiadavky môžeme vyrobiť závitníky aj v ostatných triedach. Triedy závitníkov (inak povedané tolerančné pole pracovného segmentu) pre metrické závity sú zjednotené medzinárodnými a národnými štandardmi.
Jednotlivé triedy závitov poskytujú dve alebo ti tolerančné polia (viď. nákres a tabuľka uvedené nižšie)

*DIN 802 poskytuje možnosti korekcie tolerancie závitníka v porovnaní so štandardnými požiadavkami v prípade keď je to vyžadované konkrétnymi podmienkami obrábania, napr. typ obrábaného materiálu. V takýchto situáciách symbol triedy závitníka s popisom “X”, 6HX, 6GX je nutný.

© 2019-2023 NTV - náradie SK. Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga