Vrúbkovacie nástroje Integi

13. 01. 2021

 
Aj v roku 2021 Vám prinášame ďalšiu tému NTV Univerza.✌️
Nový rok otvárame témou vrúbkovacích nástrojov. Určite ste si už niekedy všimli, na nejakom produkte (alebo jeho úchopovej časti), istý druh vrúbkovania alebo zdrsnenie. Toto vrúbkovanie slúži na lepšie uchopenie nástroja a zamedzenie jeho prešmykovania v rukách. Ako sa však vyrába? Ak Vás to zaujíma, čítajte ďalej.
Ako predloha nám budú slúžiť nástroje značky INTEGI, ktoré nájdete v našej ponuke.
????Technológia:
V stručnosti sa vrúbkovanie vytvára ryhovacím (CUT-KNURLING) alebo tvárniacim (FORM KNURLING) procesom pomocou vrúbkovacích koliesok upnutých v držiaku na sústruhu.
Ako sme už naznačili, spôsoby vrúbkovania sú dva.
Tvárniaci proces (FORM KNURLING): Zúbky v tvare vrúbkovania vytvájú deformáciu mateiálu, pretože vyvíjajú tlak na kus pri jeho otáčaní. Táto metóda je beztriesková. Avšak v dôsledku deformácie materiálu obrobku sa jeho priemer zväčšuje. Hodnota tohto zväčšenia je premenlivá a zavisí od materiálu obrábaného kusu, profilu a stúpania vrúbkovania. Na ľahké zistenie tohto zväčšenia výrobca vytvoril univerzálnu tabuľku. Proces tvárnenia taktiež poskytuje najväčší výber profilov a rozsahov vrúbkovnia. Kedy teda použiť tvárniaci proces?
✅V prípade, že je potrebné z hladiska profilu vrúbkovania alebo iných dôvodov použiť radiálne vrúbkovanie.
✅Keď je profil na obrábanie RGV, RKE alebo RKV (ide o profily, ktoré je možné vyrobiť len za pomoci radiálneho posuvu).
✅V prípade, že musí byť konečný priemer obrobku väčší ako počiatočný priemer.
✅V prípade, že je potrebné vyhotoviť vrúbkovanie až po okraj (koliesko aj držiak sú uspôsobené tak, aby bolo možné vyrobiť vrúbkovanie až po okraj obrábanej časti alebo prechodu na iný priemer , alebo v zápichu).
✅Ak je potrebné vyrobiť vrúbkovanie na kužeľovej časti alebo čele obrobku.
Ryhovanie (CUT-KNURLING): Profilovacie kolieska pri ryhovaní odstraňujú materiál, teda ide trieskový proces obrábania. Tento spôsob vrúbkovania nevytvára vysoké tlakové sily na stroj a obrobok a v mnohých prípadoch získame kvalitnejšie a presnejšie vrúbkovanie. Ryhovacie kolieska upnuté v držiaku pri tejto metóde zvierajú 30 ° uhol k osi otáčania obrobku. Vďaka tomuto sklonu zúbky kolieska ryhujú povrch obrobku a súčasne sa posúvajú pozdĺž jeho axiálnej osi. Technika vrúbkovania nevytvára prirastok na priemere obrobku. Aj keď je nutné skonštatovať, že vždy vznikne určitý nárast, aj keď len minimálny. Ďalej je nutné povedať, že ryhovaním môžeme vyrobiť len profily typu RAA, RBL, RBR a RGE.
Ryhovanie nám však umožňuje vyrobiť vrúbkovanie na tenkonstenných obrobkov, ako napríklad trubky, atď. Alebo v prípade, že materiál nie je deformovateľný, čo zamedzuje použitie tvárniaceho procesu (napr. plast, nylon, liatina).
Ostáva nám už len vysvetliť jednotlivé “smery“ vrúbkovania. Teda RADIÁLNE a AXIÁLNE.
RADIAL FEED KNURLING - táto technika sa používa v prípade, že šírka vrúbkovania na obrobku je zhodná s hrúbkou vrúbkovacieho kolieska. Preto sa musí vrúbkovací nástroj pohybovať radiálne ,teda kolmo na axiálnu os obrobku. Táto technika je možná len pri tvárnení vrúbkovania.
AXIAL FEED KNURLING – táto technika sa zasa používa v prípade, že je vrúbkovanie na obrobku dlhšie ako hrúbka vrúbkovacieho koliečka. Preto pohyb nástroja smeruje vždy pozdĺž osi nástroja.
????Náradie:
⚙️Vrúbkovacie a ryhovacie kolieska môžeme vybrať na základe troch hlavných parametrov:
▶️Profil vrúbkovania : AA-priame. BL (ľavý) a BR (pravý) -profily, ktoré sú priame, ale vyrábajú sa so sklonom 15, 30, 45 stupňov (napr. BR30). GE30 a GE45 - krížový profil s ostrým prevedením, taktiež s 30 alebo 45 stupňovým sklonom. GV30 a GV45 - krížový profil s tupým prevedením 30 alebo 45 stupňovým sklonom. KE - štvorcový profil (ihlan), ostré prevedenie. KV - štovrcový profil (ihlan), tupé prevedenie .
*Pri výbere profilu je podstatné dbať aj na to, ako neskôr vysvetlíme, pre ktorý druh obrábania je profil vhodný.
▶️Veľkosť kolieska: je daný vonkajší a vnútorný priemer a šírka koliečka (10 x 4 x 4 mm). Vhodný rozmer kolieska určíme na základe veľkosti priemeru obrobku. K tomu nám pomôže aj tabuľka zostavená výrobcom.
▶️Stúpanie: tento rozsah sa hýbe v rozmedzí 0,3 až 4,0 mm v závisloti od profilu. V skratke určuje, akú bude mať výsledný profil hustotu, či bude vrúbkovanie jemné alebo hrubšie.
Kolieska môžu mať okem iného aj povrchovú úpravu, ktorá im špecifikuje, do akého materiálu sú vhodné. V prípade INTEGI sú to napríklad PVD povlaky, ako TiCN (Titanium Carbon Nitride) alebo AlCrN (Aluminum Chromium Nitride).
????Držiaky alebo aj nosiče, do ktorých sa upínajú kolieska, môžeme rozdeliť na dva tábory - na tvárnenie a na ryhovanie. V tomto smere môžeme povedať, že sortiment je naozaj bohatý. Zvolenie toho spávneho držiaka nám vyplýva priamo z výkresu súčiastky, a teda rozlišujeme, či máme vrúbkovanie vyrobiť na voľnej valcovej ploche, v zápichu alebo vo vnútri otvoru.
????Rezné podmienky:
Rezná rýchlosť zavisí od priemeru obrobku a posuv od stúpania profilu. Správne hodnoty určíme z tabuliek od výrobcu.

© 2019-2021 NTV - náradie SK. Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga