Obrážanie Integi

13. 01. 2021

 

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, ako by ste dokázali vyrobiť vnútorný šesťhran?Že je možné ho produkovať aj na sústruhu či fréze a  nie len pomocou hĺbičky alebo lisu?

V dnešnom príspevku sa pozrieme na zaujímavý spôsob produkcie už spomínaného šesťhranu. Ako príklad si uvedieme nástroje POLIPROFILE od spoločnosti INTEGI, ktorú poznáte už z predošlého príspevku.

Rotačné obrážanie je jednoduchý, rýchly a ekonomický systém na obrábanie vnútorných tvarov ako štvorec, šesťuholník, torx a to v najrôznejších materiáloch.

Princíp je jednoduchý. Os nástroja sa odchyľuje o 1 ° od osi otáčania obrobku.Tento rozdiel v uhle spôsobí, že sa vykoná oscilačný pohyb, ktorý oddeľuje materiál a produkuje tak presný profil použitého nástroja.

Nástroj má sklon 1.5 °, čiže obrába len čelná hrana nástroja.

Výhody rotačného obrážania sú:

  • Mimoriadna rýchlosť a presnosť
  • Skracuje sa čas obrábania
  • Nie sú potrebné žiadne sekundárne operácie
  • Vynikajúca kvalita obrobeného povrchu

Rotačné obrážanie umožňuje v mnohých prípadoch produkciu profilov na sústruhoch, obrábacích centrách alebo vŕtačkách. Taktiež nahrádza elektrické hĺbičky a lisy, tým pádom sa znižujú aj výrobné náklady spojené s produkciou požadovaných profilov.

 

Príprava obrobku na vnútorné obrážanie profilu

Pre vykonanie rotačného obrážania  je potrebné zvoliť typ hrotu (profilu), ktorý chceme vyrobiť na obrobku.

Je dôležité dodržať nasledovné odporúčania:

  1. Hrot umiestnite do nástroja (Poliprofile) a uistite sa, že je správne upnutý a vycentrovaný pomocou indikátora.
  2. Vyvŕtajte otvor s priemerom rovnakým alebo o niečo väčším ako je minimálny priemer zvoleného profilu. V prípade šesťhranného alebo štvorhranného profilu musí  byť otvor rovnaký alebo väčší ako vzdialenosť  medzi  A/F  (viď. obrázok).
  3. Predvŕtaný otvor musí byť 1,5 krát hlbší ako je požadovaná hĺbka profilu (L), aby bol zabezpečený priestor pre vyprodukovanú triesku a nedošlo tak k jej nahromadeniu a k poškodeniu hrotu.
  4. Vytvorte 90° zrazenie pre ideálne zabezpečenie vstupu hrotu do otvoru. Maximálny priemer zrazenia D2 musí byť rovnaký alebo väčší ako opísaný priemer D1 zvoleného profilu. V prípade šesťhranných a štvorhranných profilov priemer zrazenia D2 musí byť rovnaký alebo väčší ako opísaný priemer profilu, priemer D1.
  5. Maximálna odporúčaná hĺbka produkovaného profilu, by nemala presiahnuť 1,5 násobok vnútorného priemeru daného profilu D3.

   

Rýchlosti a posuvy

Rýchlosť otáčania nemá až tak veľký význam, pretože hrot  sa otáča zároveň s obrobkom. Avšak začiatok obrážania na vysokých otáčkach môže pootočiť materiál  a može tak dôjsť k poškodeniu hrotu.

Otáčky, posuvy sú závislé od niekoľkých faktorov, ktorými sú veľkosť profilu, materiál a taktiež aj priemer  predvŕtaného otvoru. Odporúčame pracovať medzi  500-1000 ot./min. a pri posuve 0,05 – 0,1 mm/ot.

Pri vysokých posuvoch má materiál skôr tendenciu sa trhať ako rezať, čo spôsobuje nekvalitný povrch a rýchlejšie opotrebenie nástroja.

Pri začatí obrážania je dobré zachovať nižšie otáčky až pokým sa hrot nedotkne zrazenia na otvore obrobku  a nezačnú rotovať súčasne. Tým zabránime styku obrobku vo vysokej rýchlosti a aj poškodeniu hrán hrotu. Keď začnú obrobok a nástroj rotovať súčasne, môžeme zvýšiť  otáčky na odporúčanú hodnotu. Nikdy nevychádzajte z obrobku vysokým posuvom. Namiesto toho vychádzajte takým posuvom, akým ste vošli do otvoru.

 

© 2019-2021 NTV - náradie SK. Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga